Зоя Ярош і Тетяна Тимченко взяли участь у круглому столі на тему «фіктивність та ефективність на фондовому ринку»

IMG_6131

30 вересня у Торгово-промисловій палаті України відбувся круглий стіл «Фіктивність та ефективність на фондовому ринку», присвячений обговоренню концептуальних підходів та правових засад боротьби з фіктивністю на ринку цінних паперів.

Учасники круглого стола обговорили ситуацію, що склалася після набуття чинності нового Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затвердженого рішенням НКЦПФР №980 від 10.07.2015 р.

Член НКЦПФР Дмитро Тарабакін повідомив, що вирішенням проблеми фіктивності на фондовому ринку регулятор займається вже багато років. За останні півтора року обсяг операцій з нереальними активами сягнув 420 млрд. грн., що змусило Комісію активізувати свою діяльність.

Регулятор має намір очищувати організований ринок та запроваджувати на ньому європейські стандарти у відповідності із Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС. При цьому, на думку Д. Тарабакіна, на вітчизняному ринку має працювати лише одна фондова біржа з прозорими механізмами ринкового ціноутворення. Також він підкреслив, що боротьба з фіктивністю є однією з складових системних реформ, які зараз впроваджуються на фондовому ринку України.

На переконання Головуючого ради УАІБ Д.Леонова, у процесі очищення ринку необхідно застосовувати комплексний підхід. Зокрема, було б доцільним запровадження поетапних заходів (без зворотної дії в часі для добросовісних вигодонабувачів) щодо виведення з ринку «сміттєвих» фінансових інструментів. НКЦПФР має бути наділена функціями щодо ініціювання припинення діяльності емітента при здійсненні ним фіктивного підприємництва, проведення розслідувань та застосування санкцій з метою припинення обігу фіктивних фінансових інструментів та виконання фіктивних операцій з цінними паперами.

Аналізуючи ці процеси, партнер АК «Маршаллєр і партнери», член Правління ААУ Зоя Ярош зазначила,  що поняття «фіктивність» у вітчизняному законодавстві міститься у Цивільному, Кримінальному та Податковому кодексах, а також у законі «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». Однак, відсутнє законодавче визначення терміну «фіктивний емітент» та не регламентовані правові наслідки віднесення емітента до такої категорії. Існуючий механізм боротьби із фіктивністю на ринку цінних паперів не є комплексним, повністю законодавчо врегульованим та ефективним. Об’єктивними можна вважати лише три з десяти ознак фіктивності, встановлених новим Положенням НКЦПФР, а інші є достатньо суперечливими.

В обговореннях також взяли участь: член НКЦПФР Ігор Назарчук, Генеральний директор УАІБ Андрій Рибальченко, Голова комітету підприємців ринку фінансових послуг ТПП Олег Лиховид, партнер АК «Маршаллєр і партнери», член Правління ААУ Тетяна Тимченко.

Всі учасники круглого столу погодилась з тим, що в рамках чинного законодавства необхідно використовувати всі існуючі можливості для виявлення емітента, діяльність якого підпадає під ознаки «фіктивної», а також ініціювати запровадження нових механізмів і процедур у боротьбі з фіктивністю на фондовому ринку, наділивши відповідними повноваженнями НКЦПФР та інші органи державної влади та суд.

При цьому, як було зауважено в рамках круглого столу, оскільки всі емітенти, цінні папери яких визнано фіктивними, пройшли процес реєстрації емісії цінних паперів у НКЦПФР, необхідно вдосконалювати і механізми такої реєстрації, з метою позбавлення можливості входу на фондовий ринок фіктивним емітентам.

Учасники круглого столу дійшли висновку щодо необхідності ефективної співпраці всіх зацікавлених сторін  в рамках боротьби з фіктивністю на фондовому ринку.