Ярош З.В. увійшла до складу Громадської ради при Державній реєстраційній службі України.

Громадська рада при Укрдержреєстрі

19 вересня 2013 року відбулися установчі збори Громадської ради при Державній реєстраційній службі України. У них взяли участь делегати від 48 інститутів громадянського суспільства із 50, допущених до участі в установчих зборах для формування нового складу Громадської ради.

Ярош З.В., яку було делеговано як представника Асоціації адвокатів України,  увійшла до складу Громадської ради при Державній реєстраційній службі України.

Громадська рада при Державній реєстраційній службі України  є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної правової політики.

Основними завданнями Громадської ради є:

  • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
  • здійснення громадського контролю за діяльністю Державної реєстраційної служби України;
  • забезпечення врахування Укрдержреєстром громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрація (легалізація) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади міста Києва, друкованих засобів інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;
  •  підготовка рекомендацій до проектів пропозицій щодо формування державної політики з питань, що віднесені до діяльності Укрдержреєстру у зазначених сферах, внесених на розгляд Міністру юстиції України;
  •  співпраця з Укрдержреєстром у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, що відносяться до його повноважень.