Зоя Ярош увійшла до складу Експертної Ради

Керуючий партнер, адвокат

ПАРД і Асоціація «Фондове партнерство» утворили Експертну раду з питань оподаткування, обліку та фінансової звітності

Експертна рада з питань оподаткування, обліку та фінансової звітності  є постійно діючою консультативно-дорадчою групою фахівців та створена з метою сприяння здійсненню професійної діяльності на фондовому ринку членами Асоціацій та підвищення кваліфікації фахівців членів Асоціації у сфері оподаткування операцій з цінними паперами, ведення бухгалтерського та податкового обліку та підготовки фінансової звітності за міжнародними стандартами.

До складу Експертної ради увійшли висококваліфіковані спеціалісти із зазначених питань. Керуючий партнер АК “Маршаллєр і партнери” Ярош З.В. увійшла до складу ради. Головою Експертної ради обраний С. Москвін.

На установчому засіданні Експертної ради, яке відбулося 7 лютого, затверджений регламент її роботи, а також розглянуті питання щодо оподаткування податком на прибуток доходу від продажу пакету цінних паперів, отриманого безоплатно; бухгалтерського та податкового обліку депозитарними установами грошових коштів, призначених для виплати доходів за цінними паперами; складання податкової звітності з податку на прибуток за 2013 рік.

Прийнято рішення опублікувати на сайті ПАРД і АФП для використання у роботі «Рекомендації зі складання податкової звітності. Податкова декларація з податку на прибуток за 2013 рік», підготовлені компанією «Аксіома Консалтинг Груп».