Стаття Тимченко Т.А.: Закон України «Про інститути спільного інвестування», що нового готує ринку цінних паперів?

Цінні папери

На сьогодні, однією з найскладніших галузей економіки є діяльність з управління активами на ринку спільного інвестування.  З 1 січня 2014 року у повному обсязі почне діяти нова редакція Закону України «Про інститути спільного інвестування» (далі по тексту Новий закон про ІСІ).

Також, на виконання Нового закону про ІСІ, наберуть чинності низка нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), а саме:

  • Рішення НКЦПФР “Про затвердження Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування” № 2073 від 01.10.2013 р;
  • Рішення НКЦПФР “Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування” № 1753від 10.09.2013 р;
  • Рішення НКЦПФР “Про затвердження Положення про склад та розмір витрат, які відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування» № 1468 від 13.08.2013р;
  • Рішення НКЦПФР “Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії  та випуску інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів” № 1103 від 20.06.2013р;
  • Рішення НКЦПФР “Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інституту спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування” № 1047 від 18.06.2013р.

Такі зміни нормативної бази суттєво вплинуть на ринок активів. Після опублікування закону буде знято заборону ІСІ інвестувати в акції банків. Інститути спільного інвестування зможуть бути засновниками та власниками банків, але не більше 10% їх частки.

Серед основних новацій – розширення лінійки інститутів спільного інвестування. Крім поділу на диверсифіковані чи недиверсифіковані, фонди можуть бути також спеціалізованими або кваліфікаційними. До спеціалізованих належатимуть ІСІ грошового ринку, державних цінних паперів, облігацій, акцій, індексні фонди та фонди банківських металів. Склад та структуру активів спеціалізованих фондів визначено прямими нормами законодавства. При виборі фонду інвестор заздалегідь знатиме, в які активи будуть вкладені кошти та зможе оцінити рівень ризику та доходності такої інвестиції.

У новому законі скасовано можливість придбавати цінні папери ІСІ у розстрочку.

Встановлює закон і вимоги щодо іменної форми випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування та існування таких цінних паперів виключно в бездокументарній формі.

Надзвичайно радіють учасники ринку цінних паперів з того приводу, що корпоративні інвестиційні фонди (КІФи), які створюються відповідно до ч.1 ст. 8 Нового Закону про ІСІ у формі акціонерних товариств, але при цьому, відповідно до ст. 3:

  1. Відносини у сфері спільного інвестування регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань функціонування фондового ринку.
  2. Законодавство про акціонерні товариства не застосовується до регулювання діяльності корпоративних фондів.

Новий закон про ІСІ, повністю прописує та в більшій частині дублює Закон України «Про акціонерні товариства». Питання утворення, функціонування, скликання установчих, загальних зборів товариства, все знайшло місце в новому законі.

Їхня діяльність, в тому числі й корпоративне управління, буде регулюватися виключно законодавством про ІСІ.

На мою думку, така новела внесе неабияку плутанину в діяльність створених КІФів, які будуть акціонерними товариствами, але при цьому, як би і не акціонерними товариствами у розумінні Цивільного кодексу України, та іншого законодавства, що врегульовує функціонування АТ.

У законі передбачена послідовність дій при створенні корпоративних та пайових інвестиційних фондів та при проведенні процедури розрахунків з інвесторами під час ліквідації.

Знову ж таки, постає питання, як за таких умов, Новий закон про ІСІ буде співіснувати з Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Однак, відповідь на такі запитання можна буде отримати, тільки коли вже виникнуть певні практичні ситуації і потраплять до господарських судів.

Тимченко Тетяна
партнер, адвокат
АК “Маршаллєр і партнери”

Думка експерта ринку цінних паперів:

Прийняття нового Закону «Про інститути спільного інвестування» (надалі – Закон) було вкрай важливим кроком для подальшого розвитку ринку залучення середньострокового та довгострокового капіталу у економіку України. Суттєві зміни нормативної бази ринку ІСІ дозволять розширити можливості інвестування в Україні, збільшити обсяги залучених коштів, забезпечити захист прав інвесторів ІСІ та зменшити можливості маніпуляцій на ринку.

Серед основних новацій Закону слід виділити збільшення різновидів ІСІ, підвищення рівня корпоративного управління ІСІ, посилення вимог до структури активів ІСІ та компаній з управління активами, а також зміни до порядку випуску, обігу та викупу (погашення) цінних паперів ІСІ.

Значна частина нового Закону спрямовання на врегулювання відносин інвесторів та ІСІ. Незважаючи на те, що Закон вивів діяльність корпоративних фондів, створених у формі акціонерних товариств з під дії ЗУ «Про акціонерні товариства», сам Закон встановлює норми корпоративного управління, які схожі до вимог встановлених звичайним акціонерним товариствам. Так, серед іншого, Законом встановлюється вимога щодо іменної форми випуску цінних паперів ІСІ та існування їх виключно у бездокументарній формі. Враховуючи існування Центрального депозитарію, такі норми унеможливлять втрату прав власності на цінні папери та забезпечать можливість інвесторам самостійно визначати компанію, якій вони довірять вести облік прав власності на свої активи. Крім того, посилюються вимоги до розкриття інформації про діяльність ІСІ, що забезпечить публічність та прозорість такої діяльності. Це в свою чергу надасть можливість інвесторам у ІСІ зважено приймати рішення щодо інвестування та зменшить можливість маніпуляцій з боку організаторів фінансових пірамід. Посилення вимог до корпоративного управління ІСІ дозволить забезпечити більш прозору діяльність фондів, збільшити обсяги залучених фінансових активів та забезпечити захист прав інвесторів.

Загалом, прийняття Закону є позитивним кроком у сфері розвитку та діяльності інститутів спільного інвестування, адже саме ІСІ забезпечують залучення значної частини небанківських фінансових ресурсів в розвиток економіки країни.

Шаді Саад

Директор ТОВ «ГРАД-ЦП»,
експерт на ринку ЦП.