Спрощення процедури отримання документів, що підтверджують факт народження або смерті на тимчасово окупованій території України

Олександра Бучко

4 лютого 2016 року прийнято Закон про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України.
Закон передбачає доповнення ЦПК статтею 2571, яка визначає особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України.

Оскільки, відповідно до ч.2, 3 ст.9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон про окуповані території), «будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків», документи, що видаються на території Криму при народженні або смерті не визнаються державними органами України та не мають юридичної сили. Тому, для встановлення факту, що має юридичне значення, громадянам необхідно звертатися до українського суду для захисту та реалізації своїх прав.

До прийняття змін до ЦПК подібні питання вирішувалися за загальною процедурою в порядку окремого провадження, з урахуванням положень Закону про окуповані території, тому, як правило, судового рішення громадяни чекали щонайменше 2-3 місяці.
Відповідно до внесених змін, заяву про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника. Так само, заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України.

Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.

Копія судового рішення видається особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи, та підлягає негайному виконанню.

Нагадуємо, що рішення суду про встановлення факту народження або смерті людини на тимчасово окупованій території не замінює документів, що видаються реєстраційними органами, а є підставою для їх видачі. Тобто, після отримання копії рішення суду, необхідно звертатися до органів реєстрації актів цивільного стану для одержання відповідного свідоцтва.

Водночас, що стосується свідоцтва про народження дитини, то цей  документ не посвідчує особу та не підтверджує громадянство України, тому, для перетину державного кордону (в тому числі адміністративного кордону з тимчасово окупованою Автономною республікою Крим) необхідно за заявою батьків оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Отже, внесені зміни суттєво спрощують процес реалізації прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України, тому, після набрання Законом чинності, допоможуть отримати необхідні документи у найкоротші строки.

Станом на 09.02.2016 року Закон прийнято та направлено на підпис Президенту. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Посилання на ЗМІ

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/2/10/141166.htm

Олександра Бучко
Юрист,
АК “Маршаллєр і Партнери”