Корпоративне право

Адвокати компанії здійснюють розробку та правовий супровід у сфері реалізації корпоративних прав, врегулювання майнових та немайнових прав осіб, управління корпоративними правами та внутрішньо-корпоративного управління, що передбачає, зокрема:

 • Заснування компаній;
 • Корпоративні реструктуризації, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділ);
 • Набуття та відчуження корпоративних прав юридичних осіб в Україні та за кордоном;
 • Створення, реорганізація і ліквідація філій, представництв, дочірніх компаній;
 • Підготовка і проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств;
 • Банкрутство та ліквідація;
 • Розробка внутрішніх документів юридичних осіб (положень про органи управління юридичною особою, про захист конфіденційної інформації, посадових інструкцій тощо);
 • Розробка типової документації у сфері використання найманої праці (колективні договори, трудові контракти, документація щодо атестації персоналу, охорони праці тощо);
 • Створення і ліквідація представництв нерезидентів;
 • Розробка Договорів про спільну діяльність та Меморандумів про розподіл компетенцій;
 • Корпоративні спори (захист прав акціонерів (учасників), набуття, передача та припинення корпоративних прав, визнання недійсними рішень органів господарського товариства).