Коментар Зої Ярош щодо законопроекту про адвокатуру

zmi_20112007

“Сьогодні відбулось чергове засідання Робочої групи з реформування адвокатури, на якому було обговорено нову редакцію закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Слід відзначити, що законопроект, який було представлено на обговорення, суттєво змінено у порівнянні з тим, що було раніше оприлюднено на сайті Ради з питань судової реформи. Такі зміни значною мірою стали результатом обговорень минулого законопроекту, врахування іноземного досвіду. Зокрема, було враховано ряд принципових пропозицій та зауважень Асоціації адвокатів України, поданих, в тому числі, за результатами останніх круглих столів, пропозицій з регіонів. На жаль, не включені пропозиції щодо встановлення законодавчого бар’єру до приєднання до лав адвокатури колишніх співробітників правоохоронних органів, серед яких є багато недобросовісних, звільнених за результатами атестації тощо.

Згаданий бар’єр пропонувалось створити як заборону допуску до складання кваліфікаційного іспиту адвоката протягом 3-х років після звільнення. Натомість, такий трирічний бар’єр встановлюється лише для осіб, звільнених з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування з підстав порушення присяги, порушення вимог щодо несумісності, вчинення корупційного правопорушення або істотного дисциплінарного проступку, набрання законної сили обвинувальним вироком за вчинення умисного злочину, невідповідності займаній посаді.

Нарешті в законопроекті, порівняно з минулим та з діючою редакцію, приділяється достатня увага правам і гарантіям адвокатської діяльності, видам адвокатської діяльності, що стають більш деталізованими, розширеними, конкретизованими задля уникнення неоднозначності їх трактувань, що призводить, в кінцевому результаті, до їх утиску або ускладнює реалізацію. Сподіваюсь, що у разі їх прийняття разом зі змінами до КПК, раніше опрацьованими Робочою групою, адвокати зможуть захищати клієнтів, будучи захищені самі. Адже кількість порушень прав адвокатів останніми роками має лише негативну тенденцію до збільшення.

Мабуть, найбільш кардинальних змін зазнали розділи щодо допуску до професії, порядку складення кваліфікаційного іспиту, системи органів адвокатського самоврядування. Звичайно, такі зміни потягнуть за собою обговорення і критику в адвокатському середовищі, так як повністю змінюють ту систему, яка склалась з 2012 року, а також будуть потребувати повного перезавантаження органів адвокатського самоврядування. При цьому, такі зміни направлені на децентралізацію адвокатського самоврядування, що є тенденцією не лише в адвокатурі, та передачу на вирішення значної кількості питань безпосередньо самим адвокатам через участь у конференціях та з’їзді. Одночасно посилюються вимоги щодо прозорості роботи виборчих органів адвокатського самоврядування, їх звітності, прозорості фінансування та бюджетної політики. Сподіваюсь, такі зміни у разі їх прийняття підвищать активність та інтерес адвокатів до участі у самоврядуванні.

Докорінна зміна процедури допуску до професії полягає в тому, що зникає існуючий досі інститут стажування, натомість допускатись до здачі кваліфікаційного іспиту будуть стажери адвоката з дворічним стажем, що дещо схоже на існуючу досі процедуру допуску до професії помічників адвоката. При цьому саме екзаменування проводитиметься ВККА та організовуватиметься регіональними кваліфікаційними комісіями, які здійснюватимуть лише допуск до екзамену. В цілому, узгодивши таку процедуру, існують побоювання щодо спроможності ВККА охопити такий «фронт робіт».

Більш деталізованою є процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності, де визначено і саму процедуру, і коло скаржників, і конкретизовано санкції щодо окремих порушень адвокатів. При цьому, рішення щодо позбавлення права зайняття адвокатською діяльністю та зупинення адвокатської діяльності набуватимуть сили лише після завершення процедури їх оскарження, в тому числі судової.

Сподіваюсь, що численні зауваження та пропозиції членів Робочої групи будуть враховані, та оновлений законопроект буде представлено громадськості для обговорення”.

Більше за посиланням: http://yur-gazeta.com/golovna/reformuvannya-advokaturi-manipulyaciyi-ta-livi-zakonoproekti.html