Коментар Зої Ярош до статті на тему: “Етика в юридичному бізнесі: фантом чи феномен?”

zmi_20112007

«Дійсно, для юристів, які не мають спеціального статусу (адвокат), будь-які етичні стандарти на законодавчому або іншому рівні регулювання не встановлені, а отже, не встановлена відповідальність ні перед клієнтом, ні перед іншими учасниками відносин, в які вступає такий юрист. До речі, саме це стало одним з аргументів запровадження адвокатської монополії на здійснення представництва в судах. Адже для адвокатів є обов’язком дотримуватися Правил адвокатської етики, які затверджуються З’їздом адвокатів. У разі їх порушення може настати дисциплінарна відповідальність (навіть до позбавлення такого спеціального статусу).

Зважаючи на те, що у процесі виконання своїх обов’язків адвокат вступає у широке коло взаємовідносин (з клієнтом, правоохоронними органами, судом, іншими державними органами, учасниками судового процесу, колегами), етичні норми мають широкий спектр регулювання. Таким чином, на адвоката покладається цілий комплекс зобов’язань як юридичного, так і морального характеру, що можуть навіть суперечити одне одному. Правила адвокатської етики в останній редакції регулюють поведінку адвоката навіть у соціальних мережах. Навколо цього питання наразі точаться суперечки.

Саме усвідомлення юридичною спільнотою впливу поведінки юриста, дотримання ним етичних норм на його особисту репутацію та ділову репутацію його роботодавця призвели до того, що останнім часом набувають популярності стандарти та норми, які розробляються на локальному рівні – стандарти поведінки юридичних компаній та/або корпорацій, за якими будь-яка відповідальність може застосовуватися виключно на такому локальному рівні.

Звичайно, на формування етичних норм та правил має впливати юридична спільнота, зокрема через громадські об’єднання, тому що саме юридична спільнота має прагнути підтримувати позитивний імідж професії в суспільстві.

Однак не секрет, що не всі юристи дотримуються етичних принципів, а прийняття будь-якого єдиного документа, який регулюватиме питання професійної етики юристів, без можливості застосування відповідальності (як у адвокатів) наврядчи змінить ситуацію. Законодавче впровадження виключного права представництва в судах адвокатами потягне за собою збільшення кількості саме адвокатів та необхідність отримання відповідного статусу».

Більше за посиланням:

http://yur-gazeta.com/publications/legal-business/etika-v-yuridichnomu-biznesi-fantom-chi-fenomen.html